Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek: 8:00 – 16:00
środa – czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to dokument, który pozwala na działanie innej osobie w naszym imieniu. Można wyróżnić pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe oraz szczególne. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może reprezentować mocodawcę w urzędach w określonych sprawach lub dokonywać określonych czynności, np. zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości. Do zawarcia umów związanych
z obrotem nieruchomościami wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego. U notariusza można także udzielić pełnomocnictwa w formie z podpisem notarialnie poświadczonym. Takiej formy pełnomocnictwa wymaga np. umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa zbycia praw do działki położonej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Co do zasady pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa nie wymaga formy aktu notarialnego. Również pełnomocnik nie ma przymusu działania w imieniu mocodawcy i może zrzec się pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo wygasa w wyniku śmierci mocodawcy albo pełnomocnika, albo na skutek okoliczności wskazanych
w pełnomocnictwie, np. upływ terminu na jaki zostało udzielone pełnomocnictwo.

Do udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest osobista obecność osoby, która udziela pełnomocnictwa, obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

0

Godziny pracy dostosowane do potrzeb

Możliwość płatności kartami płatniczymi

Dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską

Parking

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2 + 6 =

Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 9:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
59 1020 3668 0000 5502 0598 7831
Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi oraz blik