Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek: 8:00 – 16:00
środa – czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Umowa Darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca (dotychczasowy właściciel nieruchomości) przenosi nieodpłatnie własność nieruchomości na obdarowanego (nowy właściciel). Przeniesienie własności następuje nieodpłatnie, to jest bez zapłaty ceny. Jednak należy w akcie notarialnym wskazać wartość rynkową przedmiotu darowizny. W umowie obdarowany może ustanowić na rzecz darczyńcy służebność osobistą. Służebność polega najczęściej na przyznaniu darczyńcy uprawnień polegających na prawie do dożywotniego zamieszkiwania w darowanej nieruchomości. Służebność podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Uprawniony z tytułu służebności w każdym czasie może zrzec się służebności.

Umowa darowizny oraz nieodpłatnej służebności opodatkowane są podatkiem od spadków i darowizn. Osobą zobowiązaną do uiszczenia tego podatku przy zawarciu umowy darowizny jest obdarowany,
a z tytułu służebności uprawniony. Jeżeli obdarowanym lub uprawnionym z tytułu służebności jest małżonek, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, nabywca korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

0

Godziny pracy dostosowane do potrzeb

Możliwość płatności kartami płatniczymi

Dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską

Parking

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4 + 3 =

Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 9:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
59 1020 3668 0000 5502 0598 7831
Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi oraz blik