Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek: 8:00 – 16:00
środa – czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży to najczęściej zawierana umowa. Umowa sprzedaży nieruchomości (mieszkania, działki gruntu zabudowanej lub niezabudowanej) wymaga zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Umowa ta polega na przeniesieniu własności w zamian za zapłatę ceny. Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia umowy, a nie jak można sądzić z chwilą zapłaty ceny. Strony umowy powinny ustalić w umowie cenę oraz sposób zapłaty ceny, to jest czy zapłata nastąpi przelewem czy gotówką i w jakim terminie. Trzeba również wskazać termin wydania nieruchomości do posiadania przez stronę kupującą.
Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości rynkowej nieruchomości. Osobą zobowiązaną do zapłaty tego podatku jest strona kupująca. Notariusz pobiera ten podatek przy zawarciu umowy i następnie odprowadza do urzędu skarbowego.

0

Godziny pracy dostosowane do potrzeb

Możliwość płatności kartami płatniczymi

Dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską

Parking

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

14 + 9 =

Adres

ul. Ozimska 24 lok. 4 (I piętro)
45-058 Opole

Dane kontaktowe

+48 577 023 133
biuro@notariuszgrzegorek.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 9:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota lub inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
59 1020 3668 0000 5502 0598 7831
Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi oraz blik